Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Strawberrie. Met het publiceren van deze versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Strawberrie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen (zoals van social media). Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid van Strawberrie te accepteren.

Strawberrie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Veiligheid

Alle activiteiten op de website vinden plaats via een beveiligde (SSL) verbinding. Deze veilige verbinding kun je herkennen aan het slotje voor de URL in de adresbalk van de browser.

Gebruik van diensten

Strawberrie verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als je online producten koopt, hebben wij jouw naam, adresgegevens en mailadres nodig om de bestelling correct te kunnen verwerken en versturen. Wij combineren geen gegevens uit meerdere bronnen om zo een profiel op te bouwen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die gebruikt worden voor de website/webwinkel:

Mollie. Het beveiligde systeem van Mollie zorgt ervoor dat je als klant op een veilige manier kan betalen via diverse betaalmethoden. Omdat Mollie zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie.

Marketing experts (mkx.nl) is de host van de webwinkel en mail. Alle gegevens die je via de website, webwinkel of per mail ter beschikking stelt, worden opgeslagen op de servers van Marketing experts (mkx.nl). Marketing experts (mkx.nl) heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

De belastingdienst. Ten behoeve van de belastingaangifte worden facturen met NAW gegevens gedeeld op verzoek van de Belastingdienst.

Communicatie

Wanneer je een mail of een bericht naar Strawberrie verzendt, is het mogelijk dat  dit bericht bewaard wordt. Soms wordt er gevraagd naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Er zal nooit gevraagd worden om vertrouwelijke gegevens zoals pincodes en dergelijke te verstrekken.

Cookies

Strawberrie maakt gebruik van Google Analytics cookies. Google Analytics cookies helpen om de website te verbeteren en zijn geanonimiseerd. Deze gegevens worden gebruikt voor onze eigen statistieken.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Strawberrie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Je hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit  bestanden wilt laten halen, neem dan even contact op via info@strawberrie.nl.

Jonger dan 18 jaar

De website is voor iedereen toegankelijk. Maar als je jonger bent dan 18 jaar mag je volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en). Mocht er bij ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden zijn dat je nog geen 18 bent dan neem ik even contact met je op.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens worden bewaard zolang het nodig is om diensten uit te kunnen voeren. Mailwisselingen die te maken hebben met bestellingen blijven ook bewaard om dezelfde reden. Wanneer je een account aanmaakt om altijd makkelijk en snel te kunnen bestellen, kunnen deze gegevens op jouw verzoek verwijderd worden. Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt voor statistische gegevens. Hiermee worden statistieken opgebouwd, waarmee de website en webwinkel verbeterd kunnen worden. Facturen horen bij de boekhouding en daarvoor wordt de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst (7 jaar) gehanteerd.

Datalek

In het geval van een datalek zal er melding gemaakt worden bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een datalek wordt je via de mail hiervan op de hoogte gesteld.

Wetgeving persoonsgegevens

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Intrekken van toestemming
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Contact, vragen en feedback

Als je -overige- vragen hebt over dit privacy beleid of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, neem dan even contact met me op.

Strawberrie
info@strawberrie.nl
Sandra Baas
Boschrand 43
5052 HK Goirle